Een artikel van NH dagblad betreffende Long Covid

Het Noord Hollands dagblad publiceerde 1 juli j.l. een zorgelijk