Huisregels

Huisregels

Huisregels

Algemene Huisregels B-Balanced Edam

1. Met het betreden van B-Balanced Edam word je geacht de huisregels te kennen en deze na te leven
2. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt te worden opgevolgd
3. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd
4. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten binnen het holistisch centrum worden niet getolereerd
5. Roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen is niet toegestaan
6. Schade toegebracht aan inventaris of het gebouw door de gebruiker, zal op de gebruiker worden verhaald
7. Persoonlijke eigendommen dienen in de kleedkamer te worden gelegd en waardevolle eigendommen in de lockers in de kleedkamers
8. Het dragen van gepaste en schone sportkleding en sportschoenen is verplicht
9. Het gebruik van een handdoek tijdens het trainen is verplicht i.v.m. hygiëne
10. De apparatuur dient alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden te worden gebruikt
11. Het onnodig bezet houden van apparatuur is niet toegestaan
12. Het is verplicht alle apparatuur en materialen schoon te maken na gebruik
13. Alle materialen gebruikt tijdens het trainen dienen te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plaatsen

14. Dranken anders dan water zijn niet toegestaan in de fitnessruimte en dienen in een afgesloten fles of bidon te worden genuttigd
15. De kleedkamers dienen netjes te worden achter gelaten
16. Kinderen onder de 14 jaar zijn niet toegestaan in de fitness- of lesruimte zonder begeleiding
18. Dieren zijn niet toegestaan binnen het sportcentrum

Het betreden van B-Balanced Edam is geheel op eigen risico. Het Holistisch Centrum is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van je eigendommen, noch voor letsel of schadelijke gevolgen voortvloeiende uit het bezoek aan het centrum.  B-Balanced en/of haar medewerkers kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. Iedereen dient zich sportief en respectvol te gedragen. Holistisch Centrum B-Balanced is altijd bevoegd, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen en/of de lidmaatschap overeenkomst per direct op te zeggen.