Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling B-balanced

U mag ervan uitgaan dat elke therapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de therapie binnen B-Balanced.
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend therapeut of één van de andere therapeuten binnen ons centrum. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Als u aangeeft dat deze afspraak bij een andere therapeut wenselijk is in verband met een klacht over de betreffende therapeut, dan is deze afspraak uiteraard gratis. Wij zullen uw klacht registreren en proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht:

  • de Klachtenfunctionaris
  • Het Regionaal Tuchtcollege

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen, verschilt namelijk per commissie. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtenformulier

Wilt u anoniem een klacht melden? Dan kan dat hieronder, door een bericht te versturen.

HEEFT U KLACHTEN OVER OSTEOPATHIE??

Meld uw klacht dan hier

Voor meer informatie betreffende klachten regeling klik dan hier

HEEFT U KLACHTEN OVER MESOLOGIE??

Meld uw klacht dan hier