Rooster

Rooster

Rooster

Rooster

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
7:00 Kundalini Yoga Small group
8:00 8:30 en 9:30 circuit
9:00 Circuit Circuit Circuit Circuit Circuit
10:00
11:00 Small group
12:00 Qi Gong
13:30 Pilates Circuit
15:00
16:00
17:00 Maandag 17:30 Circuit Woensdag 17:30 Circuit
18:00 Maandag 18:30 Circuit Circuit Woensdag 18:30 Circuit Circuit Circuit
19:00 19:30 Flow Yoga Yin Yoga
20:00 20:30 Flow Yoga Yin Yoga Kundalini Yoga Yin Yoga (vanaf 23-02 om 19:30 en 20:30)