Rooster

Rooster

Rooster

Rooster

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
7:00 Kundalini Yoga Kundalini Yoga
8:00 Small group Small group Small group 8:30 en 9:30 circuit
9:00 Circuit Circuit Circuit Circuit Circuit
10:00 Wandelen en Small group Small group Wandelen en Small group Small group Wandelen en Small group Small group Cardio
11:00 Wandelen en Small group Small group
12:00 Qi Gong
13:30 Pilates/Fresh Balance Pilates/Fresh Balance
15:00
16:00 Small Group Small Group Small Group Small Group
17:00 Small Group Small Group Small Group Small Group
18:00 Circuit Circuit Circuit Circuit Circuit
19:00 Small Group Small Group Small Group Small Group Yin Yoga
20:00 Flow Yoga Yin Yoga Qi Gong Yin Yoga